Pentru IMM-uri

Dezvoltarea colaborării cu IMM-urile este prioritară pentru Universitatea Transilvania din Brașov, având în principal următoarele direcții de acțiune:

  • servicii de cercetare-dezvoltare-inovare oferite de Institutul de Cercetare-Dezvoltare al universității.
  • organizarea de cursuri de formare profesională și specializare în domenii și tematici ce răspund nevoilor organizațiilor, prin intermediul Centrul de Formare Continuă al universității;
  • asistență pentru elaborarea strategiei de business, a producției, tehnologiei și serviciilor;
  • participarea în parteneriat în cadrul competițiilor naționale și internaționale pentru accesarea fondurilor nerambursabile dedicate cercetării și inovării;
  • asistență în procesul de digitalizare oferită în cadrul Brasov Digital Innovation Hub.

Cum poate fi inițiat parteneriatul cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare?

Pentru discutarea direcțiilor de colaborare în domeniul cercetării științifice, inovării, creației și transferului tehnologic vă rugăm să scrieți un mesaj la adresa icdt@unitbv.ro. Directorul Institutului de Cercetare Dezvoltare al universității și coordonatorii Centrelor de Cercetare vor stabili împreună cu dumneavoastră o întâlnire pentru discutarea în detaliu a parametrilor cooperării.