Incubator tehnologic și de afaceri

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri al Universității Transilvania din Brașov (ITA-UniTBv) promovează inițierea şi dezvoltarea de afaceri inovative, bazate pe tehnologii avansate, pentru a facilita transferul rezultatelor cercetărilor ştiințifice către mediul de afaceri.

Incubatorul este o structură organizatorică special creată pentru a sprijini firmele noi, care doresc să-şi dezvolte afacerile în primii 3 ani de existență. Totodată, Incubatorul este un spațiu de întâlnire, de schimb de idei şi bune practici pentru firmele în etapa lor inițială de dezvoltare.
Incubatorul oferă firmelor sprijin logistic pentru transferul de tehnologie şi know-how, dar şi posibilitatea de a dezvolta activități comune prin co-working şi networking (acces la o rețea de specialişti cu care acesta se află în parteneriat).

Servicii de incubare

În incubator firmele beneficiază de servicii specifice de asistență care le ajută să atingă un minim prag de stabilitate în afaceri: protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, consultanță şi sprijin în promovarea afacerilor, în accesarea de fonduri şi dezvoltarea de parteneriate. Spațiile puse la dispoziție (birouri, sala de ședințe, laborator pentru încercări și prototipare) sunt localizate în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității.

În cadrul incubatorului beneficiezi de:

Acces la infrastructura de comunicare
 • Servicii de comunicare-informare
 • Procesare, editare, multiplicare materiale promoționale
 • Proiectare şi design pentru prezentări pe internet
Servicii specializate
 • Asistență în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic
 • Servicii de cercetare-dezvoltare
 • Servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, prognoză tehnologică
 • Asistență şi consultanță pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri
 • Asistență şi consultanță pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală
 • Asistență în domeniul legislativ
Servicii de asistență
 • Obținerea de fonduri nerambursabile în cadrul programelor naționale şi internaționale
 • Identificarea de parteneri din mediul universitar şi de cercetare
 • Asigurarea accesului la baze de date specializate
 • Informare cu privire la prioritățile strategice naționale, regionale şi locale
Formare profesională
Dotări
 • Spații pentru birouri cu dimensiunea de 27,50 mp, respectiv 36,70 mp, dotate cu mobilier, conexiune internet
 • Sală de întâlniri dotată cu aparatură multimedia (36 mp)
 • Atelier de prototipuri și microproducție, dotat cu o linie modernă de prelucrare pentru produse din domeniul energiei durabile
 • Laborator de testare-omologare
 • Laborator de încercare și caracterizare a materialelor
Servicii de pază şi protocol
Co-working
Networking

Cum am acces la serviciile de incubare?

Un agent economic poate beneficia de servicii de incubare daca îndeplinește următoarele condiții

 • firma are cel mult 3 ani vechime și face parte din categoria IMM (întreprinderi micro, mici și mijlocii);
 • domeniul de activitate este în concordanță cu specificul incubatorului;
 • firma nu este în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate;
 • documentația privind evaluarea admiterii în Incubator este completă și corectă.

Documentația necesară evaluării în vederea admiterii agenților economici în incubator cuprinde:

 1. cerere semnată de reprezentantul legal al agentului economic;
 2. fişa de admitere în Incubatorul ITA-UnitBv;
 3. actul constitutiv al societății comerciale şi eventuale acte adiționale (în copie);
 4. certificatul de înregistrare şi certificatele constatatoare, eliberate de Oficiul Registrului Comerțului (în copie);
 5. planul de afaceri pentru următorii 3 ani;
 6. situațiile financiare, dacă este cazul (în copie);
 7.  declarație pe proprie răspundere privind bonitatea societății şi a asociaților.

Contact

Pentru mai multe detalii privind serviciile de incubare, pașii necesari înființării unei firme, elaborarea planului de afacere, costuri pentru constituirea unei firme și formularele necesare admiterii în Incubator, scrieți mesaj la adresa incubator@unitbv.ro. Directorul Incubatorului va stabili împreună cu dumneavoastră o întâlnire pentru clarificarea detaliilor și asistarea în demersul de elaborare a documentației.