Regulament concursuri

Quiz

La concurs pot participa numai persoane fizice, care au împlinit vârsta de 12 ani până la data de 24 septembrie 2021, inclusiv. Echipele vor fi formate din minimum 3 persoane și maximum 5.

Concursul se va defășura în curtea Institutului de Cercetare- Dezvoltare. 

Fiecare quiz va avea un numar de întrebari din mai multe domenii. Fiecare răspuns corect este punctat cu un punct. Răspunsurile greșite sau lipsa unui răspuns vor fi notate cu 0. Echipa care acumulează cel mai mare număr de puncte vor fi declarată câștigătoare. În cazul în care vor exista echipe cu același număr de puncte departajarea se va face în funcție de numărul de puncte obținut la un set de 5 întrebări suplimentare.

Câstigatorii pot beneficia de un singur premiu.

Nu au drept de participare la concurs angajații Organizatorului, precum și cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati în organizarea și desfășurarea concursului.

Orice tentativă de fraudare a jocului va duce la descalificare.

Șah

Compețiile de șah se vor desfășura conform regulalilor de șah blitz. Timp de joc 5 minute+2secunde.