Domenii de cercetare

Centrul și-a orientat cercetările către următoarele domenii:

  1. Autovehicule autonome
  2. Realitate extinsă (Realitate Virtuală, Realitate Augmentată, Realitate Mixtă)
  3. Robotică
  4. Patrimoniu digital

Într-o abordare interdisciplinară, Centrul Informatică Industrială Virtuală și Robotică este pregătit să implementeze o viziune deschisă asupra informaticii industriale și a roboticii, concentrându-ne pe dezvoltarea de soluții de navigare autonomă, sisteme de asistență a conducătorului auto, adaptarea roboților la mediile industriale sau digitizarea unor elemente de patrimoniu cultural.

Scopul nostru este de a dezvolta cercetări fundamentale și aplicative pentru a genera noi produse și tehnologii inovatoare în sectoarele de activitate descries mai sus.

Cercetarea integrată acoperă următoarele domenii de activitate: Sisteme și tehnologii avansate de navigație pentru autoturisme și roboți; Sisteme de interacțiune om-robot/om-calculator bazate pe fuziunea de date, Biopotențialele, Patrimoniul cultural digital, Sisteme haptice si Aplicații mobile de realitate augmentată.

Centrul Informatică Industrială Virtuală și Robotică este încadrat în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Departamentul de Auvehicule și Trasport, și asigură conducerea de doctorat în domeniile Ingineria Autovehiculelor, Inginerie Mecanică și Inginerie Industrială.

Arii de cercetare:

  • Interfețe multimodale de realitatea virtuală pentru aplicații inginerești
  • Dezvoltarea produselor mecatronice cu inteligență cognitivă
  • Proiectarea și dezvoltarea asistenților de navigație auto
  • Dezvoltarea software pentru proiectarea avansată a sistemelor mecanice
  • Conservarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor de realitate virtuală

 

DSC 9357