Proiecte

Proiecte finalizate și în derulare

Propuneri de proiecte

Proiecte finalizate și în derulare

Titlul proiectului: CONSTRUCȚIA IDENTITĂȚII ÎN DISCURSUL PARLAMENTAR ROMÂNESC ŞI EUROPEAN. O ABORDARE PRAGMA-RETORICĂ http://www.unitbv.ro/politicaldiscourse/Workshop.aspx
Finanțare: UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014-4-0056, contract nr. 154/01.10.2015
Perioada: 2015-2017
Director de proiect: Dr Răzvan SĂFTOIU
Echipa de proiect: Mădălina MATEI, dr. Stanca MĂDA, drd. Adrian TOADER, drd. Violeta RUS
Descriere: Pentru mai bine de douăzeci de ani, cercetătorii din diverse domenii – științe politice, istorie, sociologie și lingvistică – au realizat ample analize ale discursului parlamentar și, în felul acesta, au conferit temei o perspectivă interdisciplinară. Cercetătorii din domeniul științelor politice au fost interesați mai mult de structura, schimbările și evoluția Parlamentului ca instituție (Judge 1993, Copeland and Patterson 1997, Heidar and Koole 2000, Strøm et al. 2003) sau de analiza comparativă a diferitelor sisteme parlamentare (Searing 1994, Döring 1995, Olson and Norton 1996, Esaiasson and Heidar 2000, Ionescu 2006).  Trăsăturile lingvistice, discursive sau/și retorice ale discursului parlamentar au fost, de asemenea, analizate: argumentarea parlamentară deliberativă (Steiner et al. 2004, Andone 2012), tiparele parlamentare de tip  întrebare-răspuns (Franklin and Norton 1993) sau aspecte legate de genul interlocutorilor  din diverse stiluri ale dezbaterilor parlamentare (McDougall 1998, Shaw 2000, Gomard and Krogstad 2001, Christie 2002, Shaw 2013). În cadrul acestui proiect, echipa a fost interesată, în principal, de continuarea tradiției lingvistice (van Dijk 2000, 2010, Fairclough 2000, 2005, Fairclough and Fairclough 2012, Ilie 2003, 2010, Chilton 2004), dar și de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare privind cercetarea discursului parlamentar, prin analiza pragma-retorică a discursului per se, ca o „formă a comunicării” (“form of talk” – Goffman 1981). 

Titlul proiectului: LIMBAJUL PROFESIONAL IN ROMANA ACTUALA. TIPARE LINGVISTICE ŞI STRUCTURI DISCURSIVE www.unitbv.ro/limbajulprofesional
Finanțare: Proiect IDEI CNCSIS 142
Perioada: Octombrie 2007 – Septembrie 2010
Director de proiect: Dr  Mihaela Gheorghe  
Echipa de proiect: Dr Răzvan Săftoiu, Dr Stanca Măda,  Dr Liliana Coposescu

Titlul proiectului: MULTILINGUALISM IN EUROPE AS A RESOURCE FOR IMMIGRATION – DIALOGUE INITIATIVE AMONG THE UNIVERSITIES OF THE MEDITERRANEAN (MERIDIUM)
Finanțare: European Commission
Perioada: Noiembrie 2008 - Octombrie 2011
Director de proiect: Dr Liliana Coposescu
Echipa de proiect: Dr Gabriela Cusen, Dr. Elena Buja
Descriere: MERIDIUM a avut drept scop susținerea obiectivelor propuse de politicile multilingvismului european regional prin intermediul unui Centru de cercetare și documentare privind multilingvismul din Europa Mediteraneană. Câteva dintre rezultatele proiectului au fost: o rețea academică pentru promovarea multilingvismului, înființarea unui Centru de cercetare și documentare privind multilingvismul din Europa Mediteraneană, o bază de date on-line, un newsletter periodic, seminare naționale și locale, publicarea unor brosuri pentru adulți și copii și un volum al conferinței de finalizare a proiectului.

Titlul proiectului: COMPETITIVITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ SPECIALIZATĂ PRIN OPTIMIZAREA RESURSELOR ON-LINE, http://lexica.unitbv.ro
Finanțare: CNCSIS A/929
Perioada: Februarie 2007 - Decembrie 2008
Director de proiect: Dr Marinela BURADA
Echipa de proiect:  Facultatea de Litere: Dr Mona ARHIRE, Dr Oana Tatu TATU, Dr Andreea Bianca BRĂTAN (NECHIFOR), Dr Raluca SINU, Dr Oana Andreea PÎRNUŢĂ.
Facultatea de Matematică și Informatică: Dr Livia SÂNGEORZAN, Dr Costel ALDEA, Dr Kinga KISS IAKAB, Dr Lucian SASU.
Descriere: Denumit pe scurt LEXICA, acest proiect de cercetare fundamentală a fost esențialmente orientat înspre identificarea modalităților optime de a formaliza aspectele de natură lexicografică, informatică şi etică pe care procesul de elaborare şi implementare a dicţionarelor online le presupune.
Astfel, pornind de la o evaluare critică a unui set predefinit de date concrete, i.e. macro-, micro- şi interstructura dicţionarelor bilingve online disponibile la acea dată, pe baza unei serii de studii de caz întreprinse asupra unui corpus alcătuit din şaptezeci de dicţionare bilingve/multilingve disponibile pe internet, echipa de cercetare a propus un referențial constând dintr-un set de principii, specificaţii şi standarde de calitate menite să faciliteze designul, implementarea și evaluarea dicționarelor online. 
În acest context, Dicționarul LEXICA a fost conceput ca un dicționar-pilot, el devenind „laboratorul‟ în care au fost testate principiile teoretice cristalizate în referențial, valabilitatea și aplicabilitatea acestora în practică.

Titlul proiectului: LIMBAJ INSTITUȚIONAL ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ ÎN COMPANII MULTINAȚIONALE DIN ROMÂNIA 
Finanțare: CNCSIS 1052
Perioada: Februarie 2007 - Decembrie 2008
Director de proiect:     Dr Liliana Coposescu
Echipa de proiect: Dr Gabriela Chefneux, Dr Gabriela Cusen, Dr  Mihaela Gheorghe, Dr Silviu Coposescu, Dr Carmen Buzea

Titlul proiectului: REFERINTA DISCURSIVA: PROCESAREA PRONUMELOR SI DEMONSTRATIVELOR https://refdisc.unitbv.ro
Finanțare: UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1241
Perioada: 2018-2020
Director de proiect: Dr. Sofiana I. LINDEMANN
Echipa de proiect: Dr. Stanca MĂDA, Dr. Laura SASU
Descriere: Acest proiect investighează impactul grupurilor nominale definite asupra discursului. Mai precis, vom explora modul în care pronumele și demonstrativele structurează discursul în derulare din punctul de vedere al organizării referenților în discurs. Ne vom axa pe date obținute din limbile germană și română. Vom elabora și derula experimente de continuare a discursului. Pe baza datelor obținute, vom dezvolta modelul de management referențial introdus in Chiriacescu (2014) și Brocher, Chiriacescu & von Heusinger (2016). Rezultatele obținute în acest proiect vor contribui semnificativ la discuțiile teoretice privind managementul referențial în discurs, rezoluția automată a anaforei și vor putea fi folosite în dezvoltarea de terapii pentru bolnavii de afazie sau Alzheimer.

Titlul proiectului: TRACING THE EVOLUTION OF THE KOREAN CULTURE BETWEEN 1850 AND 2010 FROM A ROMANIAN’S PERSPECTIVE
Finanțare: Academy of Korean Studies (Coreea de Sud)
Perioada: 2020-2021
Director de proiect: Dr. Elena BUJA
Echipa de proiect:  Dr. Elena BUJA (Universitatea Transilvania, Brașov), Dr. Jinhee KIM (Andong University, Coreea de Sud)
Descriere: Obiectivul principal al acestui proiect este identificarea schimbărilor ce au apărut în societatea coreeană în perioada 1850-2010, o perioadă marcată de numeroase evenimente istorice si politice. Vom analiza date obținute prin trei metode: a) parcurgerea unor romane coreene și a unor cărți despre cultura coreeană; b) administrarea unui chestionar (online) în Coreea de Sud și c) intervievarea unui grup de persoane de origine coreeana. Ne vom axa ape elemente culturale precum ‘atitudini, sensuri, ierarhii sociale, religii, roluri’ (Samovar & Porter 2003:8), în încercarea de a oferi o imagine cât mai amplă, clară și obiectivă a schimbărilor ce au marcat cultura coreeaă în ultimii 160 de ani.

Propuneri de proiecte

 1. Strategii de învățare a limbii engleze în învățământul universitar tehnic și economic cu predare în limba engleză și română - Dr. Gabriela Cusen
 2. Modalități lingvistice de realizare a tipurilor și prototipurilor de personalități politice și economice în discursul mediatic din Anglia, Franța și România - analiză comparativă - Dr. Liliana Alic
 3. Achiziția grupurilor de consoane de către copiii monolingvi români: o abordare pe grupe de vîrstă din perspectiva teoriei optimalității - Dr. Elena Buja
 4. Structuri lingvistice și funcții pragmatice în argumentația emotivă - Dr. Mădălina Matei
 5. Umorul în mediul profesional. O abordare multidiscipinară - Dr. Stanca Măda
 6. Contrastivitatea lingvistică ca instrument al conceptualizării universaliilor limbii române în traducere pe baza unui corpus paralel de referință - Dr. Mona Arhire
 7. DETERMIN-S - Dezvoltarea unei terminologii unificate și cu acceptanță ridicată ca instrument de implementare a mediului construit sustenabil - Dr. Oana Tatu
 8. Limbă și praxis - analiza praxematică a forumurilor de discuții având ca subiect discriminarea la interviul de angajare - Dr. Georgiana Burbea
 9. Substantivele abstracte nume de stări din limba română – o abordare sintactico-semantico-pragmatică - Dr. Corina Silvia Micu
 10. Trăsături ale românei vechi conservate în structurile sintactice complexe ale graiurilor dacoromânei de azi -Dr. Mihaela Gheorghe
 11. Competența de comunicare în mediul instituțional. Reducerea decalajului între cercetare, teorie și practică - Dr. Stanca Măda
 12. Promovarea comunicării interculturale prin dezvoltarea conștiintei identității culturale - Dr. Marinela Burada
 13. Structura referențială a discursului în germană și engleză - Dr.  Sofiana Lindemann
 14. Referința discursivă: Procesarea pronumelor și demonstrativelor - Dr. Sofiana Lindemann
 15. Direcții actuale în comunicarea profesională din România: Structuri și practici discursive - Dr. Stanca Măda
 16. Competitivitate în lexicografia electronică prin îmbunătățirea resurselor online specializate - Dr. Raluca Sinu
 17. Structurile sintactice complexe în discursul mediatic contemporan din limbile romanice. O abordare integrativă a adjuncților situativi - Dr. Alice Bodoc