Publicații și produse cu potențial inovativ

Rezultatele cercetării membrilor CeLTA sunt, în principal, articole publicate în reviste de specialitate, în volume ale unor conferințe naționale și internaționale, cărți și capitole de carte (lista celor mai semnificative poate fi consulată la secțiunea Publicații). Lucrările conferințelor organizate de cadrele didactice cercetători în cadrul CeLTA sunt publicate în volume publicate la edituri naționale sau internaționale de prestigiu și indexate în WOS, ISI Conference Proceedings.

 Publicații

  • Gheorghe, M. (2016) (contributor in G. Pană-Dindelegan (ed.) The Syntax of Old Romanian, Oxford University Press.
  • Săftoiu, R. (2016) "Constructing Identity through Humorous Dialogues", in Revue Roumaine de Linguistique (LXI), No. 3.
  • Săftoiu, R. (2015) “Split voices in political discourse“, in Language and Dialogue, vol. 5, no. 3, 2015, pp. 430-448.
  • Săftoiu R., Popescu C. (2014) "Humor as a branding strategy in political discourse: A case study from Romania", Revista Signos, vol. 47, no. 85, pp. 293-320.
  • Săftoiu, R. (2013) Politics through the lens of linguistic analysis, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 170 pp., ISBN 978-606-19-0245-3.
  • Arhire, M. (2017) „Cohesive Devices in Translator Training: A Study Based on a Romanian Translational Learner Corpus”, in Revue Meta: Translator’s Journal (forthcoming).
  • Arhire, M. (2014) Corpus-based Translation for Research, Practice and Training, Iași: Institutul European, 253 pp., ISBN 978-606-24-0037-8.
  • Tatu, O. (2011) Translating Shakespeare. The Challenge of the Romanian Language. VDM Verlag Dr. Muller Gmbh&co. KG, Saarbrucken, Germany, 283 pp.
  • Tatu, O. & Arhire, M. “Translation as a Form of Intercultural Workplace Communication”, in Professional Communication across Languages and Cultures, Amsterdam: John Benjamins, pp. 239-264, ISBN 9789027210340.
  • Săftoiu R., Gheorghe M., Măda S. (2010) Communicative patterns in Romanian workplace written texts in Revista Signos vol.43 no.74, pp. 489-515.
  • Burada, M. & Sinu, R. (2011) “Rhetorical Features in Dictionary Reviews: Towards an Analytical Framework”, in Conference on British and American Studies (9th edition), Editura Universității Transilvania, pp 89-103, ISSN 1844-7481.
  • Burada, M. & Sinu, R. (2016) Research and Practice in Lexicography, Editura Universității Transilvania din Brașov, ISBN 978-606-19-0693-2.
  • Alic, L. (2015) Analyse linguistique et traduction, Editura Universității Transilvania din Brașov, ISBN 978-606-19-0565-2.
  • Alic, L. (2015) Etudes sur la phraséologie, Editura Universității Transilvania din Brașov, ISBN 978-606-19-0592-8.
  • Cusen, G. (2014) "Grounded theory: an analytical framework in interpretive research", in: Tenth conference on British and American studies Crossing boundaries: Approaches to the contemporary multicultural discourse. M. Burada and O.Tatu (eds.), Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5359-3, ISBN (13): 978-1-4438-5359-0.
  • Cusen, G. (2009) Investigating vocabulary learning strategies: A case study of Romanian undergraduates with a professional interest in learning English as a foreign language. Saarbrücken: VDM Verlag Dr.Müller, ISBN 978-3-639-13114-7.
  • Buja E. (2009) Relating Events in Narrative: A Case Study of Romanian, Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 400 pp., ISBN 978-3-639-16552-4.
  • Buja, E. (2013) "The Acquisition of Narrative Skills by Romanian Children", in Avram, L. & Sevcenco, A. (eds), Topics in Language Acquisition and Language Learning in a Romanian Context, București: Editura Universității din București, pp 9–39, ISBN 978-606-16-0261-2.
  • Buja, E. (2018) The Acquisition of Romanian. Editura Universității Transilvania din Brașov, ISBN 978-6-6-19-0888-2.
  • Ene, A. (2013) Dialectologie și lingvistică romanică, 2013, Brașov, Editura Universității Transilvania din Brașov.
  • Ene, A. (2012) "Peritextual Dialogue in The Dynamics of Poetry Translatability", in Spaces of Polyphony, C. U. Lorda și P. Zabalbeascoa (eds.), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  • Parpalea, M. (2015) „Sprachmode am Beispiel der Trivialpublizistik“ („Fashionable language in trivial journalism“) in Germanistische Beiträge, Band 37. Universitätsverlag Sibiu/Hermannstadt; pp. 166-182, ISSN: 1454-5144.
  • Măda, S. (2015) ”Building identity in humorous media interactions” in Language and Dialogue, Special issue: Constructing and Negotiating Identity in Dialogue, vol. 5, no. 1: 107-127. ISSN 2210-4119.
  • Măda, S. & Săftoiu, R. (eds.) (2012) Workplace Communication across Languages and Cultures, Amsterdam/New York: John Benjamins.
  • Sinu, R. (2014) “Testing the Limits of the Pun: The Case of Scripted Word-related Misunderstandings”, in Variaţia lingvistică: probleme actuale (II). Stilistică, pragmatică, retorică şi argumentare. Lexic, semantică, terminologii, R. Zafiu, C. Ene (eds.). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 95-102.
  • Chiriacescu, S. (2011) Effects of Reference Form on Frequency of Mention and Rate of Subsequent Mention. In: Antonio Branco, Sobha L,. Hendrickx I. and Ruslan Mitkov (ed.). Lecture Notes in Computer Science. Springer, pp. 132-143.
  • Chiriacescu, S. & von Heusinger, K. (2010) Discourse prominence and pe-marking in Romanian. In: The International Review of Pragmatics 2(2), pp. 298-332.
  • Micu C. (2011) Les noms abstraits noms d’états, Editura Universității Transilvania din Brașov.
  • Popescu, M. (2013) “The Metaphor – a World-View in Terminology”, in The 12th International Conference Challenges in Higher Education and Research, Sozopol June 2013.
  • Diaconu, I. (2010) „Der Erwerb der interkulturellen Kompetenz als Teilbereich der Ausbildung der Übersetzer“ in Cross Cultural Communication Vol. 19; editor Prof. Dr. Dr. Ernest W. B. Hess-Lüttich; Prof. Dr. Richard Watts Frankfurt am Main: Peter Lang 2010, pp. 543-558.
  • Matei, M. (2012) The Pragmatics of Discourse Markers in Conversation, Editura Universitaria, Craiova, 264p, ISBN 978-606-14-0546-6.
  • Matei, M. (2013) "The Linguistic Mechanisms of Trauma Discourse", in Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 (2013) 517-522, Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN 2013), Oxford: Elsevier.
  • Burbea, G. (2014) “Interjection et traduction-jeux et enjeux”, Actes des 9-èmes Journées scientifiques du Réseau de chercheurs Lexicologie, terminologie, traduction, Paris, Editions des Archives Contemporaines.
  • Burbea, G. (2012) Le fonctionnement discursif du slogan publicitaire français, Editura Universității din Brașov, ISBN 978- 606-19-0065-7.
  • Dimulescu, C. (2014) A Theoretical and Practical Approach to Gendered Talk-in-Interaction. Saarbrucken: Scholar’s Press. ISBN 978-3-639-76963-0.
  • Dimulescu, C. (2010)"Methodological Issues in the Analysis of Talk-in-Interaction", in Bulletin of the Transilvania University, Series IV, Vol. 3(52) ISSN 2066-768X, Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Brașov.
  • Nechifor, A. (2015) "On Blended Learning: Japanese and Romanian Telecollaboration – Positives and Negatives", in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law • Vol.8 (57) No. 2 – 2015, pp. 43-50, ISSN 2066-7701(Print), ISSN 2066-771X (CD-ROM).
  • Sasu, L. (2005) ”A Mathematical Approach to Teaching Tenses of the English Verb”, in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series B5: Philology, Linguistics and Applied Linguistics, Vol. 12 (47) No.1 – 2005, pp. 715-722.
  • Vâlcea, C.S. (2015) Portrayal of Male and Female Criminals in the Romanian Mass-Media, Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, ISBN 978-606-19-0697-0.
  • Alexe, R. (2011) "Las construcciones condicionales. Criterios para sudefinición y clasificación", in Analele Universității din Craiova, Seria Științe Filologice. Lingvistică, anul XXXIII, Nr. 1-2, EUC, Editura Universitaria, pp.263-270, ISSN 1224-5712.
  • Bodoc, A. (2016) “Temporal and spatial sentence connectives: evidence from Old Romanian”, in Zeitschrift für Romanische Philologie, vol. 132, issue 2, pp. 557-591.
  • Stan, A. (2014) “A Semic Analysis of Terms Denoting Physical Defects in Romanian”, in M. Burada & O. Tatu (eds.), Conference on British and American Studies: Crossing Boundaries: Approaches to the Contemporary Multicultural Discourse, Cambridge Scholars Publishing, pp. 65-86; ISBN (10) 1-4438-5359-3, ISBN (13): 978-1-4438-5359-0.
   • Produse cu potențial inovativ

Pe lângă publicațiile care prezintă rezultatele cercetării membrilor CeLTA, unele proiecte de cercetare s-au finalizat cu realizarea unor materiale care se adresează mediului social, economic și științific, având utilitate practică sau calitatea de a furniza date pentru analiză lingvistică.

Dicționarul LEXICA este unul dintre rezultatele proiectului lexicografic cu titlul COMPETITIVITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ SPECIALIZATĂ PRIN OPTIMIZAREA RESURSELOR ONLINE, condus de dr. Marinela Burada. Dicționarul LEXICA a fost conceput ca un dicționar-pilot, el devenind ‟laboratorul‟ în care au fost testate principiile teoretice cristalizate în referențialul proiectului, valabilitatea și aplicabilitatea acestora în practică.  Atât activitatea lexicografică, cât şi suportul IT (programele informatice de construire a corpusurilor lingvistice, de parsare și prelucrare a datelor, metadicţionarul, managementul dicţionarului-pilot) au fost realizate de două colective de cercetători, unul de lingvistică și altul de informatică.

Dicționarul LEXICA reprezintă, deopotrivă, o platformă didactică și de cercetare: didactică, pentru că LEXICA le permite masteranzilor să coreleze informațiile teoretice dobândite la cursul Fundamentals of Bilingual Lexicography cu practica lexicografică; de cercetare, datorită complexității și flexibilității suportului informatic, care face din LEXICA un metadicționar capabil să asiste o serie de operații lexicografice și să genereze dicționare și glosare terminologice bazate pe corpusuri de texte dintr-o varietate de domenii ale cunoașterii și activității umane.

Corpusuri de interacțiune verbală

Grantul științific condus de dr. Mihaela Gheorghe, intitulat LIMBAJUL PROFESIONAL ÎN ROMANA ACTUALĂ. TIPARE LINGVISTICE ŞI STRUCTURI DISCURSIVE (2007-2010) a presupus crearea și analiza discursivă a două corpusuri de interacțiune verbală în mediul profesional. Aceste coprusuri au fost publicate, pentru analiză ulterioară, în următoarele volume:

Comunicarea la locul de muncă. Corpus de interacţiune verbală în mediul profesional (Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2009, ISBN 978-973-598-554-7) și Interacţiunea verbală II. Aspecte teoretice şi aplicative. Corpus. (Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-737-385-4)