Domenii de cercetare

CeLTA - Centrul de Lingvistică Teoretică și Aplicată este specializat în cercetarea diverselor domenii ale științelor limbii. Membrii centrului de cercetare sunt implicați în studierea aspectelor legate de discipline individuale ale lingvisticii, dar și în abordarea acestora din perspective inter-, multi- și transdisciplinare. Limbile de lucru – româna, engleza, franceza, germană și spaniola – sunt supuse investigării sincronice și diacronice, precum și comparativ-contrastive. Printre disciplinele studiate se numără: pragmatica, analiza discursului, traductologia, studiile contrastive, lingvistica corpusului, sintaxa istorică, fonetica și fonologia, achiziția limbii, lexicologia și lexicografia, sociolingvistica, terminologia și didactica predării limbilor străine.

CeLTA încurajează cercetarea colaborativă internă, în cadrul grupurilor de cercetare formate din membrii centrului, dar și colaborarea externă, cu alte centre și grupuri de cercetare din țară și din străinătate. Totodată, membrii CeLTA se implică și în formarea cercetătorilor tineri, din rândul studenților și al masteranzilor, iar actvitatea studenților doctoranzi în domeniul lingvisticii este, de asemenea, integrată centrului de cercetare.

Cercetarea fundamentală sau empirică a membrilor CeLTA este integrată fluxului științific național și internațional, adoptă și adaptează creativ metode de cercetare actuale, generează rezultate relevante și substanțiale.