Colaborări

Membrii CeLTA colaborează cu Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” din București în primul rând prin doamna prof. dr. Mihaela Gheorghe, care este afiliată și la această instituție și este implicată în multe dintre proiectele derulate de aceasta. De asemenea, câțiva din membrii CeLTA participă regulat la evenimentele științifice organizate de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”.

CeLTA colaborează cu firme de traduceri pentru investigarea traducerilor, identificării deficiențelor și pentru formularea de strategii de traducere adaptate cerințelor pieței muncii. Totodată, CeLTA oferă cosultanță pentru traducerile publicate de edituri și colaborează cu instituții publice în domeniul cercetării limbajului professional cu scopul eficientizării comunicării profesionale. 

Importantă este afilierea unor membri CeLTA la asociații profesionale naționale și internaționale, ca de exemplu RSEAS (Romanian Society for English and American Studies), asociație afiliată la rândul ei structurii europene ESSE (European Society for the Study of English).

Afilierea la EST (European Society for Translation Studies) a adus mai multe beneficii de ordin științific echipei CeLTA. În 2016 EST a contribuit la reușita panelului dedicat traducerii și interpretariatului din cadrul conferinței SUM, Panel on Translation and Interpretation Studies. Iar în 2018 microechipa de cercetare specializată în Teoria și Practica Traducerii, condusă de dr. Mona Arhire, a fost câștigătoarea grantului anual oferit de EST, Book Purchase Grant, cu proiectul Conceptualizing the recurrent features of the translational Romanian language based on parallel and comparable reference corpora. Acest grant susține în mod considerabil derularea proiectului cu material științific de ultimă oră.