Domenii de cercetare

CeLTA - Centrul de Lingvistică Teoretică și Aplicată este specializat în cercetarea diverselor domenii ale științelor limbii. Membrii centrului de cercetare sunt implicați în studierea aspectelor legate de discipline individuale ale lingvisticii, dar și în abordarea acestora din perspective inter-, multi- și transdisciplinare. Limbile de lucru – româna, engleza, franceza, germană și spaniola – sunt supuse investigării sincronice și diacronice, precum și comparativ-contrastive. Printre disciplinele studiate se numără: pragmatica, analiza discursului, traductologia, studiile contrastive, lingvistica corpusului, sintaxa istorică, fonetica și fonologia, achiziția limbii, lexicologia și lexicografia, sociolingvistica, terminologia și didactica predării limbilor străine.

Infrastructură

CeLTA dispune de un spațiu generos și modern la Institutul de Cercetare al Universității Transilvania, dotat cu calculatoare noi, software pentru extragerea și analiza datelor lingvistice, acces la internet și la baze de date (ANELIS Plus) și o bibliotecă, ale cărei resurse cuprind materiale științifice valoroase și de ultimă oră. Sălile sunt adecvate diferitelor activități științifice: lucrul individual și în echipe, organizarea de conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru, dar și cursuri ale școlii doctorale și ale masteratelor de cercetare din cadrul Facultății de Litere.

Produse și servicii cu potențial inovativ

Rezultatele cercetării membrilor CeLTA sunt, în principal, articole publicate în reviste de specialitate, în volume ale unor conferințe naționale și internaționale, cărți și capitole de carte (lista celor mai semnificative poate fi consulată la secțiunea Publicații). Lucrările conferințelor organizate de cadrele didactice cercetători în cadrul CeLTA sunt publicate în volume publicate la edituri naționale sau internaționale de prestigiu și indexate în WOS, ISI Conference Proceedings.

Echipa

Cercetătorii CeLTA sunt cadre didactice afiliate Departamentului de Lingvistică Teoretică și Aplicată  (DeLTA) al Facultății de Litere.

Colaborări

Membrii CeLTA colaborează cu Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” din București în primul rând prin doamna prof. dr. Mihaela Gheorghe, care este afiliată și la această instituție și este implicată în multe dintre proiectele derulate de aceasta. De asemenea, câțiva din membrii CeLTA participă regulat la evenimentele științifice organizate de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”.