Echipa

Prof. dr. Monica Răileanu-Szeles

Directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare

Coordonatorii centrelor de cercetare

Prof. dr. ing. Ion VIȘA

Sisteme de energii regenerabile și reciclare (C01)

Prof. dr. ing. Anghel CHIRU

Produse high tech pentru autovehicule (C02A)

Prof. dr. ing. Camelia CERBU

Simulare numerică, testări și mecanica materialelor compozite (C02B)

Conf. dr. ing. Victor Dan PĂCURAR

Managementul durabil al resurselor forestiere și cinegetice (C03A)

Conf. dr. ing. Ion Cătălin PETRIȚAN

Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre (C03B)

Prof. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Sisteme mecatronice avansate (C04)

Șef lucr. dr. ing. Alexandru FILIP

Tehnologii și sisteme avansate de fabricație (C05A)

Prof. dr. ing. Adriana FLORESCU

Inginerie economică și sisteme de producție (C05B)

Prof. dr. ing. Liviu GACEU

Ecobiotehnologii și echipamente în agricultură și alimentație (C06)

Conf. dr. ing. Cătălin Petrea ION

Sisteme electrice avansate (C07)

Conf. dr. ing. Tibor BEDO

Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice şi compozite MMC (C08)

Prof. dr. ing. Florin MOLDOVEANU

Sisteme pentru controlul proceselor (C09)

Prof. dr. ing. Gheorghe MOGAN

Informatică industrială virtuală și robotică (C10)

Șef lucr. dr. ing. Alin OLĂRESCU

Eco-design de mobilier, restaurare și certificare în industria lemnului (C11)

Șef lucr. dr. ing. Alexandru PASCU

Eco-tehnologii avansate de sudare (C12)

Prof. dr. ing. Mihai IVANOVICI

Sisteme electronice încorporate și comunicații avansate (C13)

Conf. dr. ing. Luminița BRENCI

Tehnologii inovative și produse avansate în industria lemnului (C14)

Prof. dr. Radu PĂLTÂNEA

Modelare matematică și produse software (C15)

Prof. dr. ec. Ileana TACHE

Centrul de cercetări economice (C16)

Conf. dr. Petru IFTENI

Centrul de cercetare fundamentală și strategii preventive în medicină (C17A)

Conf. dr. Marius IRIMIE

Centrul de cercetare în medicina aplicată și strategii intervenționale în practica medicală (C17B)

Conf. dr. Adrian LĂCĂTUȘ

Centrul pentru cercetări în domeniul inovării și creativității culturale (C18A)

Conf. dr. Mona ARHIRE

Cercetări de lingvistică teoretică și aplicată (C18B)

Prof. dr. Carmen GUGU-GRAMATOPOL

Calitatea vieții și performanța umană (C19)

Prof.dr. Radu VELICU

Designul elementelor și sistemelor mecanice (C20)

Prof. dr. Carmen BUZEA

Comunicare și inovare socială (SOC)

Prof. dr. Marcela Rodica LUCA

Dezvoltare personală, profesională, instituțională și educație pentru o comunitate durabilă (PP)

Prof.dr. Ioana NICOLAE

Centrul de studii juridice "Emil Poenaru" (DR)

Conf.dr. Ioan OARCEA

Știința muzicii – excelență în interpretarea muzicală (EM4)

Șef lucr. dr. ing. Teofil GĂLĂȚANU

Centrul de proiectare al Institutului PRO-DD (CCP)