Team

 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Ion Cătălin Petriţan – Head of the Research CentreDSC 3904
 • Prof. Dr. Eng. Stelian Alexandru Borz – Coordinator of the Forest
 • Engineering group, doctoral supervisor
 • Prof. Dr. Eng. Iosif Vorovencii – Coordinator of the Terrestrial
 • Measurements group, doctoral supervisor
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Viorel-Gheorghe Marinescu
 • Prof. Dr. Eng. Vasile Răzvan Câmpu
 • Prof. Dr. Eng. Ignea Gheorghe
 • Assoc. Prof. Dr. Phys. Marina Viorela Marcu
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Rudolf Derczeni
 • Assoc. Prof. Dr. Math. Marius Păun
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Eugen Iordache
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Mihai Daniel Nita
 • Prof. Dr. Eng. Bogdan Popa
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Florin Dinulică
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Constantin Irinel Greșiță
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Cornel Crisian Tereșneu
 • Lecturer Dr. Eng. Gheorghe Marian Tudoran
 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Maria Magdalena Vasilescu
 • Lecturer Dr. Eng. Aureliu – Florin Halalisan
 • Lecturer Dr. Eng. Elena Camelia Mușat
 • Research Assist. Eng. Marius Mihaila