Summer School of Psychoanalysis, 14th edition

On-line courses, 2-5 July 2020

The Faculty of Psychology and Educational Sciences partners with the Romanian Society of Psychoanalysis to organize the 14th edition of the Summer School of Psychoanalysis. The school programme includes lectures, case study presentations and debates. The lecturers are psychoanalysts, members and candidates of the Romanian Society of Psychoanalysis, who benefit from national and international recognition in the field and who are basically trained either in psychiatry or in psychology.

As an expression of interest for the good training of future specialists in the field, the organizers of the summer school offered a number of 10 students and 5 academics of the Faculty of Psychology and Educational Sciences the opportunity to participate free of charge in all activities of the School. In addition, teachers and students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, may enjoy a presentation of the Romanian Society of Psychoanalysis, a lecture on the Summer School topic and a film followed by discussions on it.

We hope that this event will help strengthen the relationship between academia and practitioners for the sake of students who are preparing to become psychotherapists, but also for the professors who train them.

 


Facultatea de Psihologie și Științele Educației este partenerul cu care Societatea Română de Psihanaliză organizează cea de a 14-a ediție a Școlii de vară de psihanaliză. Programul școlii va cuprinde prelegeri, prezentări de caz și dezbateri. Lectorii sunt psihanaliști, membri și candidați ai Societății Române de Psihanaliză, care beneficiază de recunoaștere națională și internațională în domeniu și care sunt medici psihiatri sau psihologi, ca formare de bază.

Ca expresie a interesului pentru buna pregătire a viitorilor specialiști în domeniu, organizatorii școlii de vară au oferit unui număr de 10 studenți  și 5 cadre universitare ale  Facultății de Psihologie și Științele Educației posibilitatea de a participa gratuit la toate activitățile Scolii. Pe lângă acestea, toți cei interesați, cadre didactice și  studenți ai Facultății de Psihologie și Științele Educației, vor beneficia de o prezentare a Societății Române de Psihanaliză, de o prelegere pe tema Școlii și de vizionarea unui fim urmat de discuții pe marginea lui.

Sperăm că acest eveniment va contribui la consolidarea relației dintre lumea academică și cea a practicienilor, în beneficiul studenților care se pregătesc să devină psihoterapeuți, ca și a cadrelor didactice care îi formează.