Proiecte

Experimentul ATLAS de la LHC

proiect PN3 CERN-RO nr. 8/2016

Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea sistemelor electronice de achiziție în timp real a datelor provenind de la detectorii de miuoni din cadrul Experimentului ATLAS de la LHC, ce implică proiectarea, prototiparea, testarea și fabricarea în serie a unui circuit integrat de tip ASIC în tehnologie CMOS IBM 130 nm rezistent la radiații

Responsabil proiect la partener P5 UTBv: prof. dr. ing Mihai Ivanovici
Membrii echipei: Radu Coliban, Ștefan Popa, Octavian Machidon, Kalman Szotyori

Sistem de protecție pentru securitatea utilizării energiei electrice în orașele inteligente

Proiect PN3 62PED/2017

Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie dezvoltarea unui sistem hardware și software funcțional, testat și verificat conform standardelor europene, capabil de a asigura protecția consumatorilor împotriva incidentelor de tip supracurent, supratensiune, arc electric şi curenți de scurgere la masă, precum și de a permite repornirea automată a consumatorilor. Datele generate de aceste dispozitive vor fi transmise către un server responsabil cu stocarea informațiilor cu privire la evenimentele sistemului într-o bază de date, precum și cu deconectarea oricăruia dintre consumatori în caz de necesitate. Aceste mesaje pot fi folosite de către furnizor pentru a localiza orice eveniment raportat.

Responsabil proiect: prof. dr. ing. Petre OGRUȚAN
Membrii echipei: Carmen Gerigan, Cornel Stanca, Csaba Kertesz, Octavian Machidon

Camera de interacție cu sistem de aliniere integrat față de un fascicul Gamma/ELICAM-GAMMA

Proiect PN3 ELI-RO
Responsabil proiect la partener UTBv: prof. dr. ing. Paul BORZA
Membrii echipei: Cornel Stanca, Angel Cațaron, Gabriel Danciu

Cercetări asupra sistemelor solare hibride fotovoltaice/termoelectrice/termice PV/TEG/STC

Proiect PN2 RU-TE/135/1.10.2015

Obiectivul principal al proiectului este fundamentarea, realizarea și validarea unui model funcțional pentru sistemele PV/TEG/STC optimizat din punct de vedere a componentelor și al interconectării acestora

Responsabil proiect: conf. dr. ing. Daniel COTFAS
Membrii echipei: Petre Cotfas, Octavian Machidon

http://fizica.unitbv.ro/rute/index.html


Studiu privind implementarea de funcții de confort si asistare in automotive

Proiect PREH ROMANIA SRL 15297/01.11.2016
Responsabil proiect: conf. dr. ing. Carmen GERIGAN
Membrii echipei: Cornel Stanca, Petre Ogruțan, Gheorghe Pană

Gateway terestru pentru aplicații M2M și IoT bazat pe o platformă SDR

Proiect ROSA - STAR
Responsabil proiect: conf. dr. ing. Vlad Popescu
Membrii echipei: Marian Alexandru