Produse și servicii cu potențial inovativ

1. Circuit integrat de tip ASIC Read-Out Controller (ROC)

Realizat în tehnologie CMOS IBM 130nm, având capsulă tip BGA, este un procesor de pachete de date de timp real pentru achiziția și prelucrarea datelor de la detectorii de miuoni din cadrul Experimentului ATLAS de la CERN, Geneva. ROC are rolul de a agrega, stoca, filtra, încapsula și retransmite pachetele de date primite de la detectorii de miuoni din cadrul experimentului ATLAS de la CERN, Geneva. Circuitele logice combinaționale, precum și semnalele de ceas interne sunt triplicate pentru a asigura buna funcționare în condiții de radiație. ASIC-ul a fost realizat în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele.

00DSC 5440

2. Dispozitiv inteligent de protecție la supracurent și supratensiune a unui consumator electric.

Analiza curentului absorbit şi a tensiunii este realizată de microcontroller prin convertorul analog digital integrat. Analiza curentului este realizată cu un traductor specializat de curent iar analiza tensiunii prin redresare, filtrare şi divizare. La detectarea unui scurtcircuit sau a unei supratensiuni microcontrollerul decuplează consumatorul. Avantaje: viteză mare de decuplare (max. 10ms), nu necesită intervenţia unei persoane pentru că după oprirea tensiunii în cazul unui scurtcircuit sau supratensiune, revenirea tensiunii este automata, decuplarea sarcinii se face la trecerea prin zero a tensiunii / curentului, ceea ce micşorează perturbațiile generate, prin interfaţa de comunicaţie prin Internet se pot comunica date online despre consumatorul de energie electrică. Comunicaţia este bidirecţională, dispozitivul poate oferi un raport de evenimente şi distribuitorul de energie poate decupla sarcina.

01Picture1

3. Detector electrometric de oxigen (brevet de invenție nr. 125599)

Este destinat detectării și măsurării concentrațiilor mici de oxigen din gaze neinflamabile, cu valori ale concentrației sub 50 ppm, folosind celule cu zirconiu sau litiu parțial stabilizat.

02Picture2

4. Antenă fractală stripline (cerere brevet OSIM 27 oct. 2014)

Este o antenă în domeniul microundelor, recomandată pentru telefonia mobilă de bandă largă. Antena are o arhitectură fractală, cu elemente de tip cadru închis, respectiv deschis, cadrele fiind divizate în două semicadre identice, cuplate capacitiv.

03Picture3

5. Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice ARCL (cerere brevet OSIM 31 iul. 2015)

Se referă la un sistem de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice. Metoda utilizează lumina concentrată ca agent de îmbătrânire, bazându-se pe măsurarea puterii maxime a celulei fotovoltaice de testat, celula fiind considerată îmbătrânită atunci când puterea maximă scade cu 20% față de cea inițială.

04Picture4

6. Sistem hibrid PV/TEG/STC pentru încălzirea apei dintr-o piscină (cerere brevet OSIM 30 oct. 2017).

Sistemul hibrid este alcătuit dintr-o structură de tip sandwich formată din panouri fotovoltaice, generatoare termoelectrice și colector solar plat, sistemul asigurând atât energia electrică generată de panourile fotovoltaice și generatoarele termoelectrice, cât și energia termică generată de colectorul solar plat. Energia electrică rezultată este folosită pentru a asigura mișcarea apei prin sistem, surplusul fiind stocat într-un sistem de acumulatori.


7. Sistem RELab pentru studiul energiei solare și eoliene

Este format din două componente: platforma NI ELVIS și extensiile RELab, care pot fi reconfigurate utilizând celule fotovoltaice, turbină de vânt sau colector termal solar. Aplicația software ce însoțește sistemul este dezvoltată utilizând LabVIEW.


8. Dashboard electronic

Este realizat cu ajutorul unui Raspberry Pi 2 care rulează un sistem de operare de tip Linux și câteva procese suport pentru procesarea și afișarea informației pe un monitor conectat pe interfața HDMI. Dashboard-ul conține un număr configurabil de secțiuni în care se afișează informații provenind de la diverse surse în format HTML, CSS și PHP.

05Picture5

9. StudentEDEA

Instrument educațional pentru aplicații electronice este bazat pe platforma National Instruments ELVIS și sistemul myDAQ de învâțare de tip hands-on pentru studenți. Sistemul utilizează tehnologia Cypress PSoC, fiind programat utilizând LabVIEW, fiind comercializat de către firma EPI SISTEM din Brașov.


10. Senzor de nitrurare

Este un nou tip de senzor bazat pe o tehnică de măsurare de zgomot și fluctuații ce utilizează exponentul de frecvență pentru măsurarea in-situ a proceselor de difuzie în oțeluri, fiind măsurate două tipuri de zgomot – unul datorat excitării magnetice și altul de conductivitate electrică. Senzorul de nitrurare a fost conceput ca un sistem capacitiv, care, prin plasarea în cuptorul de nitrurare, să permită controlul automat al procesului de nitrurare.


11. Senzor de impuls termic pentru măsurarea debitelor de ga

Folosește metoda impulsului termic pentru măsurarea debitelor relativ mici, indiferent de tipul de gaz. Sistemul de măsură se bazează pe instrumentație virtuală, permițând integrarea imediată în sistemele de control industriale.


12. Implementări hardware pentru sisteme și algoritmi de securitate

Implementări hardware pentru sisteme și algoritmi de securitate – ce au la bază circuite de tip PUF (Physical Unclonable Function) și generarea de secvențe binare pe baza variațiilor de proces ce au loc în etapele de producție ale circuitelor integrate. Circuitul RO PUF a fost implementat pe diferite familii de FPGA de la Xilinx: Spartan 3E, Spartan6, Virtex 4 sau Zynq.


13. Soluție pentru distribuirea și balansarea traficului în rețele mobile pe baza protocolului LISP (Location and Identity Separation Protocol)

Dezvoltată în parteneriat cu firma SIEMENS Convergence Creators din Brașov, permite dezvoltarea de tehnologii IP pentru optimizarea serviciilor mobile în Internetul Obiectelor (IoT).

06Picture6

14. Sistem de ingineria traficului în rețele IP

Este realizat în parteneriat cu firma IXIA din București, prin integrarea IP Performance Tester-ului optixia XM2 (simulator de protocoale full IP, cu licențe software IXNetwork (L2,L3) și IXLoad (L4-L7)), cu platforma ATCA (Advanced Telecom & Computing Architecture) disponibilă în cadrul C13 ICDT.

Proiectele realizate pe platforma integrată includ prototiparea de rețele definite software (SDN) și controlul centralizat al politicilor de securitate, firewall și analiza de trafic în timp real cu inspecția profundă a pachetelor (DPI): implementarea de politici QoS în rețele definite software, implementare de politici SDN pentru aplicații de securitate cu Mininet și inspectie de pachete nDPI, rutarea în rețele definite software bazată pe principii semantice - implementare POX și Sesame RDF (Semantic Web), sistem de ingineria traficului 4G orientat pe securizarea IP (tunelarea traficului, optimizarea lărgimii de bandă, prioritizarea traficului, controlul asupra întârzierii pachetelor, re-rutarea traficului prin stabilirea unei căi de rezervă și integrarea cu DiffServ pentru furnizarea QoS).


15. Server Cloud

Platformă pentru servicii multi-media – are o structură bazată pe 7 servere DELL 1850 și a fost realizat în parteneriat cu firma SIEMENS Convergence Creators din Brașov. Platforma oferă suport pentru Virtualizare (VmWare vSphere, Citrix XEN și OpenStack), IMS (IP Multimedia Server) și SBC (Session Border Controller).


16. Sistem de dezvoltare și testare a serviciilor de comunicații

Este format dintr-o rețea de acces radio (linie BTS-BSC GSM/GPRS & NodeB-RNC 3G/UMTS– Siemens/NEC) și o rețea de comutație (Core ATCA Radysis / Continuous Computing) integrată cu monitoare/emulatoare de protocol Tektronix K1297, sistem de emulare de protocol IPSL SS7/TDM și SS7 peste IP și comutatoare ATM “xBridge” cu management SNMP pentru interconetarea componentelor. Sistemul a fost dezvoltat în parteneriat cu firma SIEMENS Convergence Creators din Brașov.


17. Sistem radio cognitiv pentru distribuția indoor de semnal video HDTV folosind TV ”White Spaces”

Este realizat în parteneriat cu Universitatea Cagliari, Italia. Sistemul funcționează în banda TV UHF și se bazează pe o abordare combinată a bazelor de date de utilizare a spectrului (Geo Location Databases – GL-DB) și a operațiilor de spectrum sensing locale. Un prototip compatibil cu televiziunea digitală terestră digitală (DVB-T) a fost implementat folosind receptoare comerciale DTT în combinație cu dispozitive Software Defined Radio (SDR). Un scenariu aplicativ este cel al unui sistem de distribuție cu rază scurtă de acțiune pentru retransmiterea fără fir a conținutului free-to-air și PPV DTT, redirecționând mai multe canale PPV din diferite MUX-uri de televiziune într-o manieră centralizată, cu doar un dispozitiv central și un abonament.

07Picture7
picture8