Proiecte

Învățământul muzical superior brașovean-demers monografic

Proiectul vine în sprijinul realizării cercetării științifice în rândul masteranzilor și vizează implicarea acestora în echipe mixte de cercetare, în contextul mai larg al dezvoltării resurselor umane în domeniul artistic, pentru a putea face față exigențelor societății bazate pe cunoaștere.

Cercetarea propusă are ca scop atât integrarea Facultății de Muzică din Brașov într-un context istoric și geografic ce reliefează importanța învățământului muzical de la poalele Tâmpei, cât și evidențierea rolului pe care aceasta l-a deținut în decursul a 37 de ani de existență, în formarea cadrelor didactice și a muzicienilor care și-au desfășurat activitatea în țară și străinătate

Membrii proiectului

  • Prof. dr. Mădălina Rucsanda – Director proiect
  • Conf. dr. Oarcea Ioan, Lect. dr. Preda Uliță Anca
  • Doctoranzi: Belibou Alexandra, Karácsony Noémi, Porcos Iuliana
  • Masteranzi: Lalu Lorena, Ghețău Georgiana, Gagiu Gabriela

Rezultatele cercetarii vor fi valorificate prin:

  • Participarea la conferința internațională Știința muzicii-Excelență în performanță
  • Seminar de informare a comunității academice și a specialiștilor cu privire la rezultatele cercetării
  • Lansarea machetei volumului monografic, urmată de concert susținut de profesori, absolvenți și studenți ai Facultății de Muzică
Pian de concert Steinway