Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare vizează finalităti ştiintifice, artistice, didactice şi pedagogice, medicale şi psihologice, fiind realizată în cadrul unor colective de lucru din care fac parte cadre universitare afirmate pe plan național şi internațional, dar și studenți, masteranzi și doctoranzi, precum și profesori din învățământul preuniversitar, în cadrul programului de perfecționare postuniversitară.


Patrimoniu cultural, folclor muzical (Prof. dr. Mădălina RUCSANDA)

Culegerea folclorului muzical, în special din zonele de proveniență a studenților și valorificarea lui în cadrul orelor de specialitate precum și în concertele susținute este o coordonată permanentă a formării profesionale.


Interpretare muzicală (Prof. dr. Ignac FILIP)

Interpretarea muzicală, vocală și instrumentală, se manifestă prin susținerea de recitaluri și concerte, individuale și colective, în cadrul unor manifestări locale, naționale și internaționale – festivaluri, concursuri sau ateliere master-class.


Evenimente artistice și științifice (Conf. dr. Ioan OARCEA)

Calendarul evenimentelor artistice și științifice se proiectează anual, pe arii tematice, și cuprinde manifestări specifice interpretării vocale și instrumentale dar și cercetării științifice.


Educație muzicală (Conf. dr. Petre Marcel VÂRLAN)

Complementar formării artistice de specialitate, studenții facultății își desăvârșesc studiile în domeniul didacticii muzicale, în vederea abordării unei cariere de profesor, la exigențele învățământului contemporan.


Muzicologie (Prof. dr. Petruța COROIU)

Cercetarea muzicologică este o coordonată esențiala a formării personalității muzicale și se manifestă ca activitate permanentă a profesorilor dar și a studenților.


Compoziție muzicală (Conf. dr. Roxana PEPELEA)

Creativitatea este o formă de comunicare artistică specifică și se manifestă prin compoziții a căror finalizare se realizează în cadrul orelor de specialitate.


Terapie muzicală (Prof. dr. Stela DRĂGULIN)

Terapia muzicală, ca și metodă psihoterapeută complexă, are ca obiectiv inducerea unor schimbări pozitive în conduita umană, precum și în tratamentul dereglărilor fizice, mentale sau emoționale.