Proiecte

1. Enabling REsilient urban TRAnsportation systems in smart CiTes - RETRACT

• Obiectiv principal: Dezvoltarea unui sistem de control pentru o microretea de alimentare urbana a vehiculelor electrice bazata pe Surse de Energie Regenerabila

• Membrii proiectului:

 • Faculty of Physical and Mathematical Sciences, Universidad de Chile;
 • Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute – Mexic;
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies – Letonia;
 • Universitatea Transilvania din Brasov
Perioada de implementare: 2017-2019
Coordonator UTBv: Prof. Dr. Ing. Corneliu MARINESCU

2. GREAT - heteroGeneous integRated magnetic tEchnology using multifunctional standardized sTack (MSS)

• Obiectiv principal: Modelarea şi simularea oscilatorilor spintonici cu aplicații în telecomunicații

• Membrii proiectului:

 • CEA Spintec;
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT);
 • Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM);
 • Universitatea Transilvania din Brasov;
 • Technische Universität Dresde (TUD);
 • Singulus Technologies AG;
 • Tower Jazz;
 • eVaderis;
 • Toplink Innovation;
Perioada de implementare: 2015-2017
Coordonator UTBv: Conf.dr. fiz. Ioana FIRASTRAU

3. Structuri spintronice cu MagnetoRezistenta Anizotropica (AMR ) si Magneto-Rezistenta Gigantica (GMR) pentru aplicatii de senzori robusti

• Obiectiv principal: dezvoltarea unor noi materiale de contact avansate și prototipuri de piese sinterizate semifabricate și finite complexe din W-Cu prin tehnologii validate și obținerea de noi cunoștințe în domeniul materialelor avansate și a tehnologiilor de realizare a acestora.

• Membrii proiectului:

 • Institutul National de Cercetare-Dezvolatare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA;
 • Universitatea Transilvania din Brasov
Perioada de implementare: 2017-2018
Coordonator UTBv: Conf.dr. fiz. Marius VOLMER

4. Soluții de îmbunătățire a stabilității dinamice în microrețele electrice cu surse de energie regenerabilă

• Obiectiv principal: Imbunatatirea stabilitatii dinamice in microretele electrice cu surse de energie regenerabila (SER)

Perioada de implementare: 2015-2017
Director proiect: Conf.dr.ing. Ioan ȘERBAN

5. Mașini electrice cu eficiență sporită, prin utilizarea unor soluții tehnice avansate de predeterminare a proprietăților magnetice ale tolelor MEF-MAG

• Obiectiv principal: Realizarea a două prototipuri de motoare electrice, cu puteri nominale Pn = 7,5 kW şi Pn = 11 kW, la o turaie nominala nn = 1000 rot/min, prin utilizarea unor soluţii tehnice avansate, bazate pe predeterminarea proprietăţilor magnetice ale tolelor electrotehnice şi pe folosirea unor procedee tehnologice moderne de prelucrare.

• Membrii proiectului:

 • Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB);
 • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA;
 • S.C. Electrical Motors - Electroprecizia S.A. Sacele;
 • Universitatea Transilvania din Brasov
Perioada de implementare: 2017-2018
Coordonator UTBv: Prof. Dr. Ing Gheorghe SCUTARU

6. Lab-on-a-chip pentru testarea imunologică a apoptozei celulare

• Obiectiv principal: dezvoltarea (design, fabricație și caracterizare) unui sistem integrat de tipul lab-on-a-chip, care este compus dintr-o platformă microfluidică, un biosensor electrochimic cu microelectrozi interdigitați și o matrice cu valve de spin pentru teste imunochimice bazate pe nanoparticule superparamagnetice, si aplicarea la studiul apoptozei celulare și detecția antigenilor specifici

• Membrii proiectului:

 • Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie;
 • Universitatea Transilvania din Brasov;
 • Universitatea Politehnica Bucuresti.
Perioada de implementare: 2012-2016
Coordonator UTBv: Conf.dr. fiz. Marius VOLMER