Domenii de cercetare

Domeniile principale de cercetare, conform priorităților PNCDI III sunt : energie, mediu şi schimbări climatice, respectiv eco-nanotehnologii şi materiale avansate.

În cadrul primului domeniu, principalele arii de activitate sunt:

  • Soluții optimizate pentru îmbunătățirea rigidității şi calității energiei în regim tranzitoriu a microrețelelor cu surse de energie regenerabile (SER):
  • Investigații asupra motoarelor asincrone cu randament ridicat folosite în regim de generator
  • Dezvoltarea unui sistem de control pentru o microrețea inteligentă (S-MG) de alimentare urbană a vehiculelor electrice
  • Dezvoltarea de sisteme avansate de monitorizare, diagnoză şi prognoză în domeniul ingineriei electrice şi realizarea de servicii de testare la perturbații electromagnetice conduse a echipamentelor electrice.

În cadrul celui de-al doilea domeniu, principalele arii de activitate sunt:

  • Modelări și simulări ale proprietăților magnetice, electrice și statistice ale sistemelor mezoscopice cu aplicații în teoria semnalelor și spintronică
  • Realizarea unor aplicații speciale precum dispozitive de răcire magnetocalorică, senzori de câmp magnetic, senzori de rotație
  • Obținerea unor materiale și structuri magnetice, caracterizarea complexă din punct de vedere magnetic și electric a acestora;
  • Dezvoltarea unor tehnici avansate și de mare sensibilitate pentru caracterizarea magnetică și electrică a materialelor în câmp magnetic de până la 7 T și temperaturi cuprinse între 2-700 K;
  • Modelarea prin metode micromagnetice, a unor structuri magnetice folosite în senzoristică cu aplicații în domeniul automotiv, energetic.