Domenii de cercetare

Într-o abordare interdisciplinară, suntem pregătiți să implementăm o viziune dinamică asupra devzoltării durabile, cu concentrare asupra sistemelor de conversie a energiei solare implementate în mediul construit și asupra reciclării deșeurilor.

Scopul activității noastre este să contribuim la dezvoltarea Comunităților Durabile cu soluții avansate, complexe, funcționale și fezabile. Considerând aspectele inginerești ale Comunităților Durabile precum și experiența specifică a două grupuri care alcătuiesc Centrul, Design de Produs și Materiale Avansate, cercetarea interdisciplinară reprezintă activitatea principală, urmărind acoperirea fluxului: Materiale – Componente – Sisteme – Clădiri și Comunități.

Urmand scopul propus, principalele subiecte ale activitatii de cercetare-dezvoltare sunt:

1. Conversia solar-termică: focalizată pe dezvoltarea de noi tipuri de colectoare și suprafețe solar-termice pentru integrare pe fațadele clădirilor, având geometrie non-rectangulară și culori netradiționale. Noi sisteme și algoritmi de orientare sunt investigate pentru creșterea cantității de energie solară colectată și pentru adaptarea producției de energie termică la necesarul clădirii. Mixuri energetice bazate pe sisteme solar-termice și pompe de căldură sau sisteme de biomasă sunt investigate ca alternative sustenabile pentru creșterea procentului de energie termică obținută din resurse regenerabile, utilizată în clădiri.

2. Conversia fotovoltaică: activitatea de cercetare este concentrată pe dezvoltarea de fațade, șiruri sau mici platforme fotovoltaice implementate pe clădiri și în mediul construit, alături de sisteme de orientare a acestor platforme pentru creșterea producției de energie electrică. Noi structuri, cum sunt celulele solare în stare solidă (solid-state solar cells) sunt investigate ca alternative durabile în sisteme fotovoltaice.

3. Epurarea apelor uzate prin procese fotocatalitice: noi materiale fotocatalitice activate cu radiație din domeniul spectral VIS sau cu radiație solară sunt investigate pentru implementarea de procese avansate de îndepărtare a poluanților organici din ape (coloranți, pesticide). Activitatea vizează atât optimizarea de materiale și de procese fotocatalitice cât și dezvoltarea de echipamente care funcționează în flux continuu, în procese de fotocataliză și de adsorbție pentru epurarea avansata a apelor industriale. Rezultatele obținute sunt apoi transferate pentru dezvoltarea de suprafețe cu autocurățare.

4. Reciclarea deșeurilor: utilizarea deșeurilor de cauciuc și mase plastice ca materii prime secundare pentru dezvoltarea de noi compozite utilizate ca materiale de construcții a clădirilor reprezintă principalul obiectiv de cercetare în acest domeniu. Adăugarea altor deșeuri (cenușă de termocentrală, deșeuri din module fotovoltaice, deșeuri de lemn) permite obținerea de materiale compozite care acoperă o gamă largă de aplicații.