Proiecte

Soluții integrative de creștere a performanței economice prin optimizarea proprietăților rigido-elastice și stabilității structurale a chitarelor de fabricație românească– SINOPTIC

Proiect de tipul Bridge Grant (Transfer de cunoaștere la agentul economic), BG85/2016
Perioada de desfășurare: 01.10.2016-30.09.2018

Proiectul urmărește creșterea competitivității și progresului științific al agentului economic prin îmbunătățirea calității structurale și funcționale a chitarelor clasice utilizând optim eco-tehnologia existentă în fabrică. Proiectul se încadrează în domeniul eco-nano-tehnologii și materiale avansate, subdomeniul eco-tehnologii întrucât vizează pe de o parte economia de masă lemnoasă utilizată în construcția instrumentelor muzicale prin tehnologii avansate de valorificare eficientă a materiei prime, reducându-se pierderile atât pe flux cât și în cazul produselor finite.

Tema proiectului este argumentată de faptul că agentul economic nu a identificat cauza științifică și tehnologică care duce la apariția deformațiilor chitarelor după finalizarea proceselor de producție, în ciuda eco-tehnologizării și a eficientizării proceselor tehnologice. Instabilitatea structurii mecanice a chitarei are efect asupra calității acustice și estetice astfel încât neidentificarea cauzelor și neaplicarea unor măsuri corective duc la pierderea clienților, a pieței de desfacere și a performanței economice a fabricii de instrumente muzicale S.C. Hora S.A. Reghin. Ca urmare, proiectul urmărește identificarea cauzelor care determină apariția deformațiilor reziduale la chitare după finalizarea proceselor tehnologice; analiza structurală și funcțională a chitarelor pentru captarea influenței diferiților parametri asupra instabilității structurale a chitarelor; validarea modelelor fizice îmbunătățite prin integrarea lor în fluxul tehnologic și îmbunătățirea proceselor tehnologice; Vizibilitatea şi diseminarea rezultatelor cercetării, transferul de cunoaștere. Prin proiect se dorește implementarea unor soluții care să conducă la scăderea pierderilor datorate deformațiilor de la 23% la 10%, deci obținerea unui procent de peste 90% chitare conforme. Echipa proiectului este compusa din 8 membri din care 5 cu experiență și expertiză în domeniu și 2 studenți masteranzi și 1 doctorand.

Membrii echipei:
 • Director de proiect: Șef lucrări dr. ing. STANCIU Mariana Domnica
 • Cercetător senior: Prof. univ. dr. ing. CURTU Ioan / Prof. univ. dr. ing. mat. VLASE Sorin
 • Cercetător 1: Prof. univ. dr. ing. CERBU Camelia
 • Cercetător 2: Prof. univ. dr. ing. COȘEREANU Camelia
 • Cercetător postdoctorand: Asist. univ. dr. ing. MUNTEANU Mihaela Violeta
 • Asistent cercetare: Drd. ing. GEORGESCU Sergiu Valeriu
 • Asistent cercetare: ing. DUȚĂ Petrică Georgică
 • Asistent cercetare: ing. URUCU Iulian Ștefan
Alte specificații ale proiectului:

Parteneri:

 • Universitatea Transilvania din Brașov
 • S.C. Hora S.A. Reghin

Etape/activități:

 • Etapa I/2016 - Monitorizarea mărimilor deformațiilor și a frecvenței de apariție a acestora;
 • Etapa II/2017 - Optimizarea structurii mecanice a gâtului de chitară prin geometrie și material;
 • Etapa III/2018 - Implementarea și validarea noilor structuri optimizate în fluxul tehnologic.

Monitorizarea integrității structurale și autorepararea palelor de turbine eoliene și a altor structuri din compozite inteligente (STHEMOWTB)

Contract de cercetare PN-II-PT-PCCA-2013, contract nr. 59/2014
Perioada de desfășurare: 01.06.2014 30.09.2017

Proiectul STHEMOWTB are ca obiective generale: dezvoltarea și consolidarea de metodologii pentru sistemele de monitorizare a integrității structurale (SHM) și de self-healing (SHS) a palelor de turbine eoliene (WTB), dezvoltarea și consolidarea de metodologii de diagnoză, prognoză, detectare și self-healing, testarea modelelor experimentale în condiții de laborator. Acest proiect de cercetare are scopul general de a îmbunătăți drumul către piața a metodologiilor inovative de SHM și SHS pentru WTB prin reducerea deficiențelor și obstacolelor actualelor metode, principii și instrumente.

Printr-un program de cercetare în colaborare, care implică instituții românești de top în acest domeniu, vor fi dezvoltate metodologii, sisteme și instrumente, vor fi elaborate ghiduri pentru validarea perfomanțelor care vor fi aplicate în studii experimentale, va fi testată funcționalitatea globală a acestora. Proiectul va conduce la creșterea competitivității societăților comerciale românești, va contribui la creșterea calității vieții prin posibila reducere a costurilor de producție pentru energia eoliană datorită scăderii costurilor de intreținere, va contribui la creșterea numărului de locuri de muncă în companii producătoare de materiale compozite inteligente (structuri compozite cu rețelele de senzori SHM și agenti SHS), agenți de self-healing, precum și în cele producătoare de senzori și IT. De asemenea, prin atingerea performanțelor impuse, numărul de accidente de muncă ale personalului de întreținere ale parcurilor de turbine eoliene va fi redus, poluarea fonică, care este enervantă pentru persoanele care trăiesc în jurul parcurilor eoliene va fi redusă. Scopul va fi acela de a permite partenerilor academici să-și transmită reciproc experiența căpătată și de a investiga, dezvolta, implementa și disemina o serie de metodologii permițând partenerului industrial să își îmbunătățească și să își crească portofoliul de produse cu structuri mari din materiale compozite inteligente (inclusiv WTB), cu metodologii de înglobare a senzorilor SHM și a agenților de self-healing în acestea. Pentru membrii în consorțiu, proiectul va servi drept bază, pentru dezvoltarea durabilă de cunoștințe, metodologii, sisteme, instrumente și abilități, pentru a deveni parteneri în consorții europene, pentru a deschide și a dezvolta start-up-uri și spin-off, cu crearea de noi locuri de muncă. Partenerul industrial va avea un avantaj substanțial în atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare. Proiectul va implica studenți cu diferite grade ale tezelelor planificate și pregătite, cu subiecte din tematica proiectului. Toți membrii consortiului se obligă să respecte egalitatea de șanse și egalitatea de sex. Proiectul prezintă un caracter inter-multi-trans-disciplinar și atingerea obiectivelor sale va conduce la extinderea cunoștintelor dincolo de stadiul actual al cunoașterii în domeniu.

Membrii proiectului
 • Director de proiect: prof. univ. dr. ing. CURTU Ioan (2014-2016), șef lucrări dr. ing. STANCIU Mariana Domnica (2017)
 • Cercetător: șef lucrări dr. ing. STANCIU Mariana Domnica
 • Cercetător: prof. univ. dr. ing. CERBU Camelia
 • Asistent cercetare: drd. ing. ITU Călin/drd. ing. CHIRCAN Eliza
Alte specificații ale proiectului

Coordonator: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică Tehnică din Iași (INCDFT Iași)

Parteneri:

 • P1: Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași
 • P2: Universitatea Transilvania din Brașov
 • P3: Compozite S.R.L Brașov
 • P4: IPA S.A. Craiova
 • P5: Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iasi
DSC 9907