Infrastructură

Sistemul pentru analiza comportării structurilor în teste de oboseală

Seria 1451, K22305 (fabricat de Walter & Bai Switzerland)
00DSC 5477
Specificații tehnice:
 • Actuatorul (element de acționare) de 100 kN care operează în lungul celor două coloane care formează cadrul care se poate înclina la diverse unghiuri, pentru care cursa pistonului este 100 mm (amplitudinea maximă este ± 50 mm) iar frecvența dinamică până la max. 35 Hz;
 • Actuatorul de 63 kN care operează orizontal pentru care cursa pistonului este 100 mm (amplitudinea maximă este ± 50 mm) iar frecvența dinamică până la max. 35 Hz;
 • Software DION 7 pentru teste statice și dinamice, multi-canal pentru definirea testelor de încărcare ciclică.
 • Utilizând DION 7 se pot defini diferite tipuri de cicluri: solicitări sinusoidale, solicitări triunghiulare sau dreptunghiulare etc. Pentru fiecare ciclu se pot defini: amplitudinea fie în deplasare (de exemplu, ± 5 mm, max. ± 50 mm) fie în forța maximă; frecvența (max. 35 Hz); numărul de cicluri etc.
Serviciile de cercetare asigurate cu acest echipament sunt următoarele:
 • Sistemul pentru analiza comportării la oboseală a structurilor este destinat încercărilor dinamice cum sunt solicitările de oboseală ciclice. Se pot efectua încercări dinamice pe orice structură sau sistem mecanic.
 • Acest echipament poate fi de asemenea utilizat pentru încercarea epruvetelor din materiale izotrope, din lemn sau din materiale avansate (materiale compozite, structuri de tip sandwich). Epruvetele pot fi solicitate prin aplicarea sarcinilor ciclice în teste de încovoiere. Se poate utiliza pentru determinarea curbelor lui Wohler în solicitări ciclice de oboseală.

Sistem integrat pentru analiză vibro-acustică (fabricat de LMS GMBH)

Acest sistem este compus din mai multe echipamente:
 • Sistem mobil de achiziție date pentru vibrații LMS SCADAS cu 4 sloturi și 8 canale (fig. 2) care conține: LMS SCADAS Recorder 5-slot mainframe-SCR05 - 1 buc.; LMS SCADAS Mobile enhanced 8- canale V/ICP/TEDS input module-SCM-V8-E - 4 buc.; LMS SCADAS Recorder 16GB compact flash card-SCR-CF16G – 1 buc.; LMS SCADAS Recorder external compact flash reader-SCR-CFR – 1 buc.; LMS SCADAS Recorder PDA smart control unit-SCR-PDA - 1 piece; LMS SCADAS Mobile master/slave option-SCM-MS - 1 buc.;
 • Sistem mobil de achiziție date - LMS Scadas cu 2 sloturi x 8 canale pentru vibrații și 2 sloturi x 8 canale pentru tensometrie (fig. 3) care conține: LMS SCADAS Recorder 5-slot mainframe-SCR05 - 1 buc.; LMS SCADAS Mobile enhanced 8-canale V/ICP/TEDS input module-SCM-V8-E - 2 buc.;.LMS SCADAS Mobile enhanced 8-canale V/ICP/Bridge input module-SCM-VB8-E - 2 buc.; LMS SCADAS Mobile master/slave option-SCM-MS - 1 buc.; LMS SCADAS Recorder 16GB compact flash card-SCR-CF16G - 1 buc.; LMS SCADAS Recorder external compact flash reader-SCR-CFR - 1 buc.; LMS SCADAS Recorder PDA smart control unit-SCR-PDA - 1 buc.;
 • Ciocan de impact PCB -086C03 (1 buc.) care poate fi utilizat pentru aplicarea sarcinii de impact în cazul analizei vibrațiilor structurilor mecanice.
 • Accelerometre PCB -339A31/NC (8 buc.), accelerometru-PCB 394C06 (1 buc.), accelerometre PCB -T333B30 (15 buc.) care sunt utilizate în achiziția semnalelor de tip accelerație în diferite puncte ale structurii mecanice solicitată dinamic (vibrații, impact).
 • Microfon GRAS cu preamlificare, cu TEDS-46AE (2 buc.) utilizate pentru înregistrarea semnalului sonor în cazul testării panourilor pentru izolație fonică fabricate din materiale de tip sandwich sau materiale compozite;
 • Calibrator GRAS pentru microfoane, de tip 42AB (1 buc.) ;
 • Software LMS Test Lab pentru vibrații care este utilizat pentru înregistrarea, procesarea și analiza datelor achiziționate cu plăci de achiziție de la accelerometre, traductori de forță, mărci tensometrice;
 • Software LMS Test Lab pentru analiza datelor de durabilitate.
Servicii de cercetare asigurate cu sistemul integrat pentru analiză vibro-acustică:
 • Analiza vibrațiilor în cazul structurilor mecanice, determinarea frecvențelor proprii.
 • Măsurarea deformațiilor în diferite puncte ale structurilor utilizând metoda tensometrică.
 • Analiza modală a sistemelor mecanice; vibro-diagnoza echipamentelor și mașinilor.
 • Analiza acustică și identificarea surselor de zgomot și a modurilor de propagare a acestora.