Domenii de cercetare

Centrul și-a orientat cercetările către următoarele domenii:

1. Realitate virtuală;
2. Robotică.

Într-o abordare interdisciplinară, centrul Informatică Industrială Virtuală și Robotică este pregătit să implementeze o viziune deschisă asupra informaticii industriale și a roboticii, concentrându-ne pe robotica (fixă și mobilă) implementată în mediile industriale, cu ajutorul tehnologiilor virtuale.

Scopul nostru este de a dezvolta cercetări fundamentale și aplicative pentru a genera noi produse și tehnologii inovatoare în domeniul informaticii industriale și al automobilelor.

Cercetarea integrată acoperă următorul domeniu de activitate: Sisteme și tehnologii avansate de navigație pentru autoturisme și roboți auto; Roboți avansați pentru producție, roboți mobili, rețele și robotică.

Acest centru este încadrat în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Departamentul de Auvehicule și Trasport.

Arii de cercetare:

  • Interfețe multimodale pentru realitatea virtuală pentru aplicații inginerești
  • Dezvoltarea produselor mecatronice cu inteligență cognitivă
  • Proiectarea și dezvoltarea asistenților de navigație auto
  • Proiectarea și dezvoltarea unui modul software pentru proiectarea avansată a sistemelor mecanice
  • Conservarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor de Realitate Virtuală
DSC 9357