Proiecte

Cercetarea, proiectarea şi testarea mecanismelor ştergătorului de parbriz pe baza tehnologiilor moderne
Grant de cercetare CNCSIS, tip A, cod 1321, 2004-2006 (Director: prof. univ. dr. ing. Cătălin Alexandru)

Proiectul a realizat un model unitar de studiu - concepere a mecanismelor ştergătoarelor de parbriz auto. Metodele utilizate au la bază prototiparea fizică bazată pe utilizarea calculatorului pe întreg ciclul de proiectare (machetare digitală, prototipare virtuală), având în vedere necesitatea obținerii unui raport optim între performanțe şi cost. Proiectul a adus contribuții ştiințifice privitoare la funcționalitatea structural - cinematică şi dinamică a mecanismelor ştergătoarelor de parbriz, analiza ştergătoarelor de parbriz controlate, realizarea, testarea experimentală şi omologarea produsului funcțional.


Cercetarea teoretico- experimentală a unor sisteme mecanice de modelare a păşirii şi prehensiunii caracteristice membrelor umane
Contract cod CNCSIS 446, 2006-2008 (Director: prof.univ.dr.ing. Petre Alexandru, prof.univ.dr.ing. Ionel Staretu)

S-a efectuat un studiu amplu al sistemelor de prehensiune şi de păşire, în relatie directă cu mobilitătile/caracteristicile membrelor umane. S-au propus şi realizat variante noi de sisteme de prehensiune. Proiectul a permis realizarea a 3 teze de doctorat (Stăncescu, C., Bolboe, M.,Ştefan, I.), dotări, participări cu lucrări la manifestări ştiintifice internationale, propunere de Brevete de inventie.


Modelarea matematică şi simularea functională a cuplajelor de sigurantă
Grant de cercetare CNCSIS, proiect de tip A, cod CNCSIS 401, 2006-2007 (Director prof. univ. dr. ing. Elena Eftimie)

Cercetările teoretice şi experimentale au privit modelarea dinamică a functionării cuplajelor de sigurantă, în cadrul transmisiilor mecanice din care fac parte, însotite de aplicatii practice. Proiectul a acoperit atât probleme teoretice – conceperea, proiectarea modulară şi realizarea de cuplaje şi prezentarea unor metode de studiu dinamic a acestora, cât şi o serie de aspecte experimentale. Cuprinzând în egală măsură concepte de proiectare, elemente de programare şi o serie de exemple utilizabile în practică, proiectul a reuşit reunirea acestor resurse puse în slujba unei proiectări moderne a transmisiilor mecanice şi în special a cuplajelor de sigurantă.


Cercetări privind sistemele robotizate destinate depunerii de straturi subțiri cu proprietăți controlate pentru sisteme de conversie a energiei solare
Contract CNCSIS 86/01.10.2007, 2007-2008 (Director şef lucr. dr. ing. Monica Balaş)

În acest proiect s-au întreprins cercetări teoretice şi experimentale în domeniul sistemelor robotizate destinate depunerii de straturi subtiri în vederea conversiei energiei solare în energie electrică sau termică, prin utilizarea de materiale cu proprietăti controlate. S-a propus şi optimizat design-ul unui sistem robotizat controlat pentru creşterea eficientei depunerii, s-au realizat functii dependente între acuratetea de depunere a robotului şi calitatea stratului depus.


Analiza şi optimizarea în mediu virtual, pe platforme de prototipare digitală, a sistemelor mecatronice utilizate pentru eficientizarea conversiei radiatiei solare în energie electrică
Grant de cercetare CNCSIS, tip A, cod 892, 2007-2008 (Director: prof. univ. dr. ing. Cătălin Alexandru).

Prin acest proiect s-au întreprins cercetări teoretice şi experimentale în domeniul creşterii eficientei conversiei energiei solare în energie electrică, prin utilizarea de sisteme de orientare, fiind vizate trei aspecte de bază: a) designul inovativ al mecanismelor de orientare, prin obtinerea de mecanisme noi, capabile să răspundă la cerintele specifice ce implică performanta operatională, functionarea sigură, actionarea simplă.; b) optimizarea interactiunii dintre componentele sistemului mecatronic (mecanică, electronică, informatică), prin integrarea sistemului de control în modelul mecanic la nivelul prototipului virtual (modelare în concept mecatronic), eliminându-se astfel riscul ca legea de control să nu fie urmărita de sistemul mecanic; c) reducerea costurilor şi timpului afectat proiectării prin înlocuirea testelor traditionale pe modele fizice (hardware), cu testare în mediul virtual, pe modele digitale (software) complexe, finisate şi validate.


Optimizarea constructivă şi simularea virtuală a structurilor mecatronice modulare articulate utilizabile ca proteze şi teleteze pentru brațul uman OCSIMOP
Grant de cercetare CNCSIS 894, 2007 (Director : prof. univ. dr. ing. Ionel Starețu)

Proiectul a fost finantat de către Consiliul National al Cercetării în Învătământul Superior (CNCSIS), s-a desfăşurat în perioada 2007 – 2008, având ca scop optimizarea constructivă, functională şi simularea virtuală a structurilor mecatronice modulare articulate utilizabile ca proteze şi teleteze pentru bratul uman, utilizând soft-uri moderne.


Rețea națională de educație, stimulare și promovare a creativității şi dreptului de proprietate intelectuală
Contract nr. 192CPII/ 9.09.2008, Program Capacități, modulul II (Director prof. dr. ing. Dan Săvescu)

În urma derulării cercetărilor, având ca parteneri Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad şi Institutul ICIA - CENTI Cluj Napoca, au fost realizate conferințe de stimulare, promovare şi conştientizare a dreptului de proprietate intelectuală în rândul studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor ştiințifici, precum şi materiale didactice diseminate la nivel national în domeniul Proprietătii intelectuale. De asemenea a fost introdus cursul de Proprietate intelectuală la nivelul studiilor de licentă în multe instituții de învățământ superior din țară.


Studiul unor structuri noi de mecanisme cu bare articulate şi roți dințate pentru suspensia direcția auto, în context mecatronic
Proiect PN II IDEI, cod CNCSIS 607/2008, 2009-2011 (Director: prof. dr. ing. Petre Alexandru, prof. dr. ing. Cătălin Alexandru)

Proiectul a cuprins domeniul mecanismelor cu roți dințate de tip cremalieră-pinion pentru casetele de direcție ale autoturismelor, în vederea propunerii de soluții constructive şi cercetarea acestora pentru obținerea de casete cu raport variabil crescător, cercetarea soldându-se cu 3 noi tipuri de angrenaje cu raport variabil crescător odată cu acționarea de la volan: cremaliere cu flancuri curbe, cremaliere cu flancuri frânte şi cremaliere curbate. Pentru automobilele cu 2 punți directoare s-au cercetat şi propus o serie de mecanisme articulate şi mecanisme cu camă, care să răspundă cerințelor direcției integrale, de bracare a roților din spate, atât în sensul celor din față cât şi în sens contrar. Cercetările s-au soldat şi cu o serie de 4 propuneri de Brevete de invenție, 2 teze de doctorat (Macaveiu, A., Ceauşescu, B.) şi o serie de articole publicate în reviste de prestigiu.


RO-SMEP/Panels a two way communication RO-EU
Contract EEN/SPA/09/SME/250386-RO-SMEP (Director prof. univ. dr. ing. Dan Săvescu)

Contractul finanțat de Uniunea Europeană face parte dintr-un contract mai larg intitulat Enterprise Europe Network (EEN), Contract SAG EEN - 225559/2008 – BISNet Transylvania, în care Universitatea Transilvania a activat ca partener în perioada 2008-2012, alături de alte structuri de inovare şi transfer tehnologic din Europa, dar nu numai, fiind implicați şi alți cercetători din Asia, Statele Unite ale Americii, Japonia, Canada etc. Proiectul a vizat promovarea politicilor şi legislatiei UE în rândul noilor state membre, la nivelul IMM-urilor inovative, organizatiilor de tip start-up şi spin-off dezvoltate la nivel regional.


Caracterizarea tribologică dinamică a sistemului transmisiilor prin lanț (Chain Drive System Dynamic Tribology)
Contract nr 4029/2008, AAd3/2012, Aad4/2015. Beneficiar Schaeffler Group SRL, Herzogenaurach, Germania, 2012-2018 (Director: prof. univ. dr. ing. Radu Velicu)

Obiectivul principal al cercetării este determinarea experimentală a pierderilor prin frecare din sistemul transmisiilor prin lant pentru dezvoltarea şi validarea modelelor teoretice datorate contactelor din articulatiile zalelor, dintre lant şi rotile de lant şi din sistemele de tensionare cu patină. Aceste pierderi prin frecare sunt evaluate în functie de tipodimensiunile lanturilor, numerele de dinti ale rotilor de lant, turatie, tensionare, conditiile de ungere etc. Sunt determinati coeficientii de frecare din cuplele transmisiilor prin lant în diverse conditii de viteză, încărcare, temperatură etc.


Modelarea și simularea comportamentului unui sistem electric de reducere a tensiunilor
Beneficiar AUTOLIV ROMANIA 2017, (Director: prof. univ. dr. ing. Cătălin Alexandru)

Obiectivul principal al cercetării este reprezentat de modelarea si simularea funcționarii unui sistem de reducere a tensiunilor.