Proiecte

`CONNECT`: Construirea Rețelei de Specialişti în Consilierea Traumei

Proiectul își propune transferul de cunoștințe și competențe specifice prin formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, printr-o viziune şi concepție unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborare în rețea. Proiectul va genera efecte pe termen lung prin implementarea unui program de formare adecvată, adresat profesioniştilor relevanți (psihologi, asistenți sociali, medici, jurişti, polițişti etc.) din cadrul serviciilor de monitorizare şi intervenție în cazurile de violență în familie.

Membrii proiectului
  • Manager proiect: Diana-Cristina Bódi
  • Asistent manager: Marinela Șimon
  • Responsabil formare: Iolanda Felicia Beldianu
  • Responsabil promovare: Victor Briciu
  • Responsabil financiar: Gabriela Plopeanu

Proiectul CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 - “Violența domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex” este realizat şi implementat de Universitatea Transilvania din Braşov, împreună cu partenerii naționali - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca - Centrul de Cercetare și Prevenire a Violenței Familiale și Societale şi Asociației Femeilor împotriva Violenței ARTEMIS - şi partenerul internațional, The Foundation TISIP.


Motivația muncii și cultura muncii: redefinirea constructelor teoriei echitații în context cultural românesc

Proiectul a avut ca obiectiv principal examinarea constructelor teoriei echității în context cultural românesc. Prin ancheta sociologică s-a urmărit identificarea contribuțiilor pentru care angajații așteaptă să fie recompensați, a recompenselor așteptate pentru contribuțiile aduse angajatorului, a grupului de referință, a echității schimbului cu organizația și a strategiei dominante de reducere a inechității. De asemenea, studiile au vizat identificarea pattern-ului dominant de alocare a recompenselor în context cultural românesc, identificarea factorilor care determină preferința pentru o anumită normă de alocare a recompenselor, respectiv analiza ponderii factorilor care influențează decizia privind alocarea recompenselor.

Membrii proiectului
  • Mentor: Andrei Bodiu
  • Director proiect: Carmen Buzea
Nr. contract 44/2011, PN-II-RU-PD-2011-3-0071, CNCS–UEFISCDI