Produse și servicii cu potențial inovativ

Centrul integrează cercetători experimentați și tineri cercetători formați în spiritul „Școlii de Sociologie” de la Brașov. Expertiza echipei ne califică pentru realizarea următoarelor prestații profesionale:

  • cercetări în domeniul social-uman: cercetări-suport (sondaje de opinie, cercetări prin tehnica focus-grup etc.) pentru planificarea demersurilor de schimbare de entități social-umane definite de client;
  • dezvoltare comunitară și politici publice: proiecte de dezvoltare locală și regională, proiecte și programe politice;
  • diagnoză și dezvoltare organizațională pentru toate tipurile de organizații, dar mai ales pentru companii (comerciale), organizații non-profit și partide politice;
  • evaluarea și managementul performanței: sisteme de evaluare a performanței, incluzând concepție și proiectare, asistarea clientului în implementarea și gestiunea sistemului;
  • măsurarea motivației în muncă și dezvoltarea strategiei de motivare: evaluarea motivației angajaților, recomandări privind creșterea energiei motivaționale și aplicarea tehnicilor de motivare;
  • evaluarea și dezvoltarea abilităților manageriale: măsurarea integrată a abilităților manageriale, stagii de training și dezvoltare a abilităților manageriale;
  • team building: concepție, proiectare și realizarea stagiilor de team building;
  • dezvoltarea creativității: concepție, proiectare și realizarea stagiilor de dezvoltare a creativității persoanelor, echipelor (inclusiv pentru echipe de conducere) sau/ și organizațiilor.
main picture