Domenii de cercetare

Centrul promovează cercetarea-acțiune pentru dezvoltarea indivizilor, organizațiilor și comunităților. Urmărim crearea unui cadru propice pentru realizarea cercetărilor fundamentale și aplicative, prin reunirea teoriei, a practicii și autoreflexivității. Principalele domenii de cercetare sunt:

1. Dezvoltarea capitalurilor social-umane

În cadrul domeniului sunt dezvoltate proiecte de cercetare care fundamentează demersurile de schimbare a entităților social-umane (indivizi, organizații, comunități). Problematica vizată: dezvoltarea resursei umane şi a capitalului intelectual al organizației, managementul cunoaşterii, pragmatica motivării, diagnoza organizațională, design organizațional. De asemenea, urmărim realizarea proiectelor care pot contribui la îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală şi regională, problematica vizată incluzând: dezvoltarea politicilor publice şi a politicilor sociale, analiza relațiilor interetnice, realizarea auditul social, relația mediu-sănătate, analiza indicatorilor speranței de viață, etc.


2. Metodologia cercetării în domeniul social-uman

În cadrul domeniului este vizată dezvoltarea proiectelor de cercetare fundamentală focusate asupra metodologiei cercetării ştiințifice din ştiințele sociale şi umane. Problematica specifică: teorie şi metateorie în ştiințele sociale, metode avansate de cercetare, teorie modernă şi postmodernă în cercetarea socială.


3. Dezvoltarea creativității şi tehnici creative

Domeniul vizează realizarea proiectelor de cercetare care să conducă la dezvoltarea creativității (organizaționale, de grup şi individuale), la proliferarea atitudinilor şi a conduitelor inovative, dar şi la susținerea ideilor ca resursă esențială a schimbării şi performanței.


5. Comunicare şi relații publice

Domeniul vizează elaborarea proiectelor centrate pe conceptul de comunicare organizațională. Problematica specifică: imaginea socială a organizațiilor, branding, gestiunea crizei de imagine, strategii de public affairs, influențe ale consumului de mass-media asupra opiniei publice, utilizarea de new media.